2011 онд малжуулах төсөл хөтөлбөрийн

2011 онд малжуулах төсөл хөтөлбөрийн 13,200000 төгрөгийн санхүүжилт авсан иргэд.

Овог нэр

Багийн харъяалал

Авсан санхүүжилтийн хэмжээ

Төслийн хэрэгжилт

Төслийн үр дүн

 

1

Нямочир Баасансүрэн

Төгрөггол

2,200000

50 ямаа худалдан авч өгсөн

Малтай болсон

 

2

Идэш Эрдэнэбаатар

Зэрэггол

2,200000

10 хурга 50 ишиг авч малтай болсон

Хөдөө тогтвор суурьшилтай байх болсон

 

3

Пүрэвсүрэн Эрдэнэсүх

Тахилт

2,200000

50 ямаатай болсон

Мал маллах , хөдөө амьдрах итгэлтэй болгосон.

 

4

Цэвээн Цэрэгбаяр

Ботгон

2,200000

50 мал худалдан авч өгсөн

Хөдөө тогтвортой мал маллах болсон

 

5

Бямбажав Ууганбилэг

Улаанхүрээ

2,200000

50 мал худалдан авч өгсөн

Мал маллах, хөдөө амьдрах итгэлтэй болсон.

 

6

Юнрэн Даваажав

Баянгол

2,200000

50 мал худалдан авч өгсөн.

Хөдөө тогтвортой мал маллах болсон.