2013 онд Сум хөгжүүлэх сангаас олгосон төслийн хэрэгжилт

Ц.Пүрэвганди  “ Механик  салаа”  төслийн  хэрэгжилт

Төслөөс  7500000  төгрөгний  санхүүжилт  олгосон.  Төслөөр   тармуур  худалдан  авсан. Үйл ажиллагаа  эхлээгүй байгаа.  Төслийн  хэрэгжилт 30%-тай  байна.

Э.Эрдэнэ хишиг “ Гурван сайхан” төслийн хэрэгжилт

Сум хөгжүүлэх сангаас 5000000 төгрөгний санхүүжилт олгосон. Үйл ажиллагааны чиглэл 0,3х0,15  байранд  засвар хийж  халуун ус  ажиллуулах. Төслийн хэрэгжилт 70% байна.

Батчулуун “ Модон эдлэл “ төслийн хэрэгжилт

Сум хөгжүүлэх сангаас 5000000 төгрөгний санхүүжилт олгосон. Үйл ажиллагааны чиглэл Модон эдлэл хийх. Төслийн хэрэгжилт 80% байна. Зээлээ графикийн дагуу төлсөн

Д. Нямхүү “ Цайны газар” төслийн хэрэгжил

Сум хөгжүүлэх сангаас 2500000 төгрөгний санхүүжилт олгосон. Үйл ажиллагааны чиглэл 4х7 харьцаатай  байранд  засвар хийж  цайны газар ажиллуулах. Төслийн хэрэгжилт 70%-тай байна. Зээлээ графикийн дагуу төлсөн.

Г.Нарантуяа   “Өрхийн аж ахуй”  төслийн  хэрэгжилт

Төслөөс  2100000  төгрөгийн  санхүүжилтийг  хүлэмж авах  зориулалтаар олгосон. Хүлэмжээ аваагүй байна. Төслийн  хэрэгжилт  10%-тай  байна. 2014 оны 7 сарын 17 өдрийн 36 тоот тогтоолоор эргүүлэн татах шийдвэр гарсан.

Д. Ганбат “ Чанартай хэрэглээ” төслийн хэрэгжилт

Сум хөгжүүлэх сангаас 2580000 төгрөгний санхүүжилт авсан. Үйл ажиллагааны чиглэл нь хэрчсэн гурилын цех байгуулах. Уг төсөл хэрэгжихгүй байна. 2014 оны 7 сарын 17 өдрийн 36 тоот тогтоолоор эргүүлэн татах шийдвэр гарсан.

Н. Бат-өлзий “Сүүн бүтээгдэхүүн” төслийн хэрэгжилт

Сум хөгжүүлэх сангаас 2500000 төгрөгний санхүүжилт авсан. Үйл ажиллагааны чиглэл нь Фермерийн аж ахуй эрхлэх. Уг төсөл хэрэгжихгүй зээлээ бүрэн төлсөн.

Т. Сонинтөр “ Ахар ноос алт төсөл” төслийн хэрэгжилт

Сум хөгжүүлэх сангаас 2700000 төгрөгний санхүүжилт авсан. Үйл ажиллгааны чиглэл Эсгий хийх. Уг төсөл хэрэгжихгүй зээлээ бүрэн төлсөн

. Г. Чоглоо  “ Шахмал түлш” төслийн хэрэгжилт

Сум хөгжүүлэх сангаас 4680000 төгрөгний санхүүжилт авсан. Үйл ажиллгааны чиглэл шахмал түлш үйлдвэрлэх. Уг төсөл хэрэгжихгүй зээлээ эргүүлэн бүрэн төлсөн

. П. Мягмарсүрэн  “Зоогийн газар” төслийн хэрэгжилт

Сум хөгжүүлэх сангаас 3600000 төгрөгний санхүүжилт авсан. Үйл ажиллгааны Зоогийн газар ажлуулах. Уг төсөл хэрэгжихгүй зээлээ эргүүлэн бүрэн төлсөн

И. Даваасүрэн “Ноосон бүтээгдэхүүн” төслийн хэрэгжилт

Сум хөгжүүлэх сангаас 5000000 төгрөгний санхүүжилт олгосон.Үйл ажиллагааны чиглэл Ноосон бүтээгдэхүүн хийх.Уг төсөл суманд хэрэгжих байна. Зээлээ графикийн дагуу төлөхгүй байна.