Мал тооллогын урьдчилсан дүн гарлаа.

Мал тооллогын комисс 6 багтаа хуваарилагдаж 2014 оны 12 сарын 7-ны өдөр тооллогондоо гарсан.

Төгрөг гол багийн тооллогын комиссын даргаар Б.Банзар

Зэрэг гол багийн тооллогын комиссын даргаар Л.Данзансүрэн

Баянгол багийн тооллогын комиссын даргаар Д.Ганбат

Ботгон багийн тооллогын комиссын даргаар Д.Наранхүү

Улаанхүрээ багийн тооллогын комиссын даргаар Д.Жаргалсайхан

Тахилт багийн тооллогын комиссын даргаар М.Янжмаа нар тус тус ажилласан бөгөөд

тооллого шуурхай эрчимтэй, чанартай явагдлаа. Мал сүрэг маань таван төрлөөрөө

өссөн урьдчилсан мэдээ гарсан байна.