Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжиж байна.

Иргэдийн аж ахуй, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих  хүрээнд " Нэг ажлын байр нэг сая" хөтөлбөрөөр 20 сая төгрөгийн санхүүжилт хувиарлагдан ирсэнээс сумын тариаланч, ногоочдыг дэмжиж Л.Бямбажав, Г.Буянбат нар 2 сая, Ч.Ядамсүрэн 1 сая, Б.Чулуунбат 1 сая, И.Пүрэвсүрэн нарт 1 сая төгрөг тус тус олгогдоод байгаа ба зарим иргэдийн төсөл банкин дээр судлагдаж байна. Энэ чиглэлээр хандаж төслөө ирүүлэх иргэд ЗДТГ-ын Хөдөлмөрийн мэргэжилтэнд хандаж зөвөлгөө тусламж авна уу.