Захчин нар нь эртнээс нааш таван хошуу малаа малаа маллан уул, талаар нүүдэллэн амьдрахын зэрэгцээ Ховдоос Гүчень хүртэлх 8 суурь өртөөний албыг хашиж өөрийн өвөрмөц түүх шашдир, зан заншил ахуй соёлыг бий болгосоор ирсэн билээ. Захчин нар нь нийтл..