алдартан шалгаруулах тухай

Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай Монгол улсын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэхь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.”Сумын 2014 оны 9 алдартан” –аар шалгарсан хүмүүсийн нэрс, шагналын хувь хэмжээг хавсралтаар баталсугай.

2.Оны алдартнаар шалгарсан хүмүүсийн шагналыг байгууллагын цалингийн сангаас олгохыг төсөвт байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                     С.ГАНТӨМӨР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Сумын Засаг даргын 2015 оны

                                                                        02 дугаар сарын 17-ны өдрийн

                                                                      .......... тоот захирамжийн хавсралт

 

 

 

Шагнагсдын нэрс

Албан тушаал

Үндсэн цалингийн хувиар тооцож олгох хэмжээ

1

Д.Санжидмаа

Нягтлан бодогч

35%

2

Ч.Ягаанцэцэг

ЭМТ-ийн Сувилагч

35%

3

Ш.Отгонбаяр

БДС-ийн багш

35%

4

А.Баясгалан

ЭМТ-ийн жолооч

35%

5

Л.Баясгалан

Цэцэрлэгийн нярав

35%

6

Т.Лхагвасүрэн

ЗДТГ-ын дарга

35%

 

 

                            

 

 

 

 

___________оОо_______________