ажлын хэсэг байгуулах тухай

                                                     Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай Монгол улсын хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а” заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Ховд аймагт үндэсний худалдааны салбар үүсч хөгжсөний 90 жилийн ой 2015 онд тохиож байгаатай холбогдох  ойн арга хэмжээнд бэлтгэх, тэмдэглэн өнгөрүүлэх сумын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн ахлагч        Ц.Пүрэвдаш – Засаг даргын орлогч

Нарийн бичгийн дарга        Б.Батжаргал –МЭҮТ-ийн дарга, Хүнсний аюулгүй   

                                                                                  байдлын улсын байцаагч

                                   Гишүүд         А.Гантулга –Улсын байцаагч

                                             Я.Мөнхдалай – Бизнесийн холбооны дарга

                                             Н.Баярт – Бизнес эрхлэгч

                                             н.Амарсанаа        –Цагдаа

                                             Г.Соёлмаа- Төрийн сангийн мэргэжилтэн

                                             Д.Жаргалсайхан – Татварын улсын байцаагч

                                            Ц.Сонинцээ – Сумын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах салбар зөвлөлийн дарга /зөвшилцсөнөөр/

2.Ойг угтаж зохиох ажил болон тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан мөрдөж ажиллахыг ажлын хэсэг /Ц.Пүрэвдаш/-т үүрэг болгосугай.

3.”Ховдын худалдаа 90 жил" аяныг удирдамжийн дагуу зохион байгуулахыг ажлын хэсэг /Ц.Пүрэвдаш/-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                            С.ГАНТӨМӨР