ажлын хэсэг байгуулах тухай

                                                    Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай Монгол улсын хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 “в” заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Авто тээврийн тухай хууль, замын хөдөлгөөний дүрэм сурталчилах 3 сарын аян зохион байгуулах ажлын хэсгийн дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн ахлагч Ц.Пүрэвдаш        – Засаг даргын орлогч

Гишүүд                          Э.Оюунболд        – Хэсгийн төлөөлөгч

                                      Д.Жаргалсайхан – Татварын бацаагч

                                      Ц.Нансалмаа        - Газрын даамал

                                      Л.Данзансүрэн      – БОХ-ын улсын байцаагч

                                      Б.Банзар               – Төгрөг гол багийн Засаг дарга

                                      Д.Цэдэнбал            - Хаш-Мура авто сургуулийн захирал

                                      Х.Дансран –Тээвэрчдийн холбооны тэргүүн

                                 Ц.Сонинцээ-ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга/зөвшилцсөнөөр/

2.Хууль сурталчлах ажлын удирдамж, төлөвлөгөө гарган чанартай зохион байгуулахыг ажлын хэсэг /Ц.Пүрэвдаш/-т үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                              С.ГАНТӨМӨР