комисс томилох тухай

комисс томилох тухай

            Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай Монгол улсын хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5 "а" заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

           1.Шинэ ардчилсан Үндсэн хууль батлагдсан өдрийг тохиолдуулан "Тэмээчдийн өдөр"ийг зохион байгуулах ерөнхий комиссыг 1 дүгээр хавсралтаар, салбар комиссыг 2 дугаар хавсралтаар, удирдамжийг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

            2."Тэмээчдийн өдөр"-ийг зохион байгуулах хөтөлбөр гарган чанартай зохион байгуулж ажиллахыг комисс /Ц.Пүрэвдаш/-т үүрэг болгосугай.

            3."Тэмээчдийн өдөр"-ийг зохион байгуулахад гарах зардлыг Засаг даргын нөөцөөс гаргахыг нягтлан бодогч /Б.Ууганчимэг/-т зөвшөөрсүгэй.

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                   С.ГАНТӨМӨР

                                                                              Сумын Засаг даргын 2015 оны

                                                                          01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/02 тоот

                                                                            захирамжийн 1 дүгээр хавсралт

 

 

 

                       ЕРӨНХИЙ КОМИСС

 

Комиссын дарга Ц.Пүрэвдаш     –Засаг даргын орлогч

Гишүүд                Л.Данзансүрэн– БОХ-ын улсын байцаагч

                            Б.Батжаргал    – МЭҮТ-ийн дарга

                            Ц.Нансалмаа –Газрын даамал                         

                            Э.Оюунболд     –Хэсгийн төлөөлөгч

 

 

 

 

---------------оОо------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Сумын Засаг даргын 2015 оны

                                                                          01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/02 тоот

                                                                            захирамжийн 2 дугаар хавсралт

 

САЛБАР КОМИСС

 

1.Тэмээний уралдаан зохион байгуулах салбар комисс

 

Дарга    Л.Данзансүрэн –БОХ-ын улсын байцаагч

Гишүүд Г.Гантогтох –Байгаль хамгаалагч

              Р.Бат-Эрдэнэ – Иргэний бүртгэлийн ажилтан

              Х.Батбаатар – Тахилт багийн Засаг дарга

              Э.Оюунболд – Хэсгийн төлөөлөгч

2.Онол практикийн бага хурал зохион байгуулах комисс

Дарга    Б.Батжаргал   – МЭҮТ-ийн дарга

Гишүүд Б.Баяржаргал – МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн

             Х.Нарангарав- Нийгмийн бодлогын ажилтан

             А.Гантулга       - МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн

             Ц.Сонинцээ- ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга /зөвшилцсөнөөр/

3.Үдшийн цэнгүүн зохион байгуулах комисс

Дарга   Ц.Нансалмаа- Газрын даамал

Гишүүд А.Лхагва – Нийгмийн даатгалын байцаагч

             В.Цэнгэл – Нийгмийн халамжийн байцаагч

              Г.Соёлмаа –

              Б.Ууганчимэг

              Д.Ганболор – Хууль эрх зүйн ажилтан

              н.Амарсайхан-Цагдаа

             Д.Мөнхцэцэг – Бичиг хэргийн ажилтан

 

 

 

---------------------оОо----------------------------

                                                                   

 

 

                                                                           Сумын Засаг даргын 2015 оны

                                                                          01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/02 тоот

                                                                            захирамжийн 1 дүгээр хавсралт

 

 

 

МОНГОЛ УЛСАД ШИНЭ АРДЧИЛСАН ҮНДСЭН ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНЫ

  22 ЖИЛИЙН ОЙН БАЯР, “ТЭМЭЭЧДИЙН ӨДӨР”-ИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

Зорилго: Монгол орны хөгжлийн тулгуур болсон эрдэнэт мал сүргийн нэг болох тэмээний тоо толгой өсгөх, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, үүлдэр угсааг сайжруулах, уналга эдэлгээнд сургаж хамгаалхад оршино.

 

2015 оны 01 дүгээр сарын 12-нд

10 цагаас : Тэмээний уралдаан / Сүмийн дээд талд бүртгэнэ/

15 цагаас : Онол практикийн бага хурал

Сумын нийгэм эдийн засгийн байдал – Ц.Пүрэвдаш /Засаг даргын орлогч/

Сумын хөгжлийн хэтийн төлөв – С.Гантөмөр /Сумын Засаг дарга/

Тэмээн сүргийг өсгөн үржүүлэхэд анхаарах зарим асуудал –А.Гантулга /МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн/

Тэмээн сүргийг маллах уламжлалт арга ухаан – Х.Эрдэнэ /малчин/

Уулын нөхцөлд тэмээн сүргийг өсгөн үржүүлэх онцлог –Х.Нямсүрэн /Малчин/

19 цагаас :”Баян Манханы тэмээн сүрэг” үдшийн цэнгүүн, тэмээний сэдэвт дуу, шүлэг, зургийн уралдааны шагнал гардуулах ёслол.