Зэрэг гол багийн танилцуулга


  1. ЗЭРЭГ ГОЛ БАГ

 

Нөмөр нөөлөгт алтайн уулсын дунд, их нуруудын хотгорын хэвлийд алтан тээлийн хөндийд орших тус баг нь Чандмань уулын Õанбаатар хайрхан уулын хошууны алтан тэвш нутаг гэж түүхэнд бичигдсэн байдаг. Эрт цагаас л мал ахуй өсөн үржсэн, дуу хуур эгшиглэсэн, аянчин гийчид хөврөн цувсан, сүм хийд цогцолсон олон хөлийн гэж хэлж болох газар байсан ба 1928 онд сумын анхны сургууль байгуулагдаж, 1954 онд нэгдлийн шав суурь тавигдаж тухайн үеийн 8-р багийн 35 хүн нийлж Манай зам нэгдэлийг байгуулж байгаад, нэгдэлжих хөдөлгөөн ялсан 1959 оноос   МАА-н  бригад болжээ.  1992 оноос Монгол улсын  засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууулийн дагуу баг болон шинэчлэгдэн зохион байгуулагдсан. Тус Зэрэг гол баг нь урд талаараа Зэрэг сумын гүвээ багтай баруун талаараа Ìанхан сумын Ботгон багòàé, хойд талаараа сумын төв болон Баянгол багòàé, зүүн талаараа Чандмань сумын Тахилт багтай хиллэдэг. Алтан тээлийн хөндийн эхэнд Зэргийн хойд их хүрээний туурин дээр суурьшин байрладаг. 1992-2000 онуудад багийн төв дээр бага сургууль, хүн эмнэлэгийн таван ортой салбар байгуулагдан ажиллаж байв. 2013 оны байдлаар 151 өрх айл, 740 хүн ам, 44011 толгой малтай багийн ИНХ-ын дарга багийн засаг дарга, хүний  эмч ,Шандийн тохой” хувийн мал эмнэлэг, мал аж ахуй, газар тариалан хослон эрхэлсэн малчдын гурван бүлэгтэй, Уяачдын, Ахмадын, Залуучуудын, Эмэгтэйчүүдийн салбар хэсэг зөвлөлтэйгээр үйл ажжиллагаагаа явуулж байна. 2009 онд соёлын төв баригдаж, 2012 онд төвлөрсөн эрчим хүчинд холбогдîæ  ÕÀÀ-í ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýý ýðõëýõ òààòàí îð÷èí á¿ðäñýí. Манай багийн нутагт дэлхийд нэн ховор Аргаль, Янгир, Ирвэс, Хар сүүлт, Бөхөн, Хойлог, Суусар, Мануул гэх мэт дархан цаазат ан амьтадтай. Мөн нүүрс, зос, оюу, жонш зэрэг байгалийн баялагтай. Алтан гагнуур, Эрээн гомбо, Газар өвс гэх мэтийн эмийн ургамалтай. Сонгино, Тошлîé, Чацаргана, Õармаг, Сулхигар çýðýã хîâîð  ургамалтай. Хар чулуут, Уст, Хошой, Зүлэгтэй, Солоон, Чацаргант Тооройн элс, Улаан толгой, Аралын хөндий, Тэмээн хүзүүний болон, Баян, Харайхын хавцал  çýðýã байгалийн үзэсгэлэнт газруудтай.Тус баг нь 1992 оноос хойш ажлаараа сум аймагт 1-3 байрыг 15 удаа эзлэж байсан õºäºëìºð÷, á¿òýýë÷ àðä ò¿ìýí áèëýý. 

         Òóñ áàãààñ Ардын хувьсгалын партизан.Тогтохын Найдан, Доржийн Баатар БНМАУ-ын баатар Цэндèéí Олзвой, МУ-ын хөдөлмөрийн баатар, õóâüñãàëò òýìöëèéí àõìàä ç¿òãýëòýí, àõìàä äàé÷èí  Борондонãèéí Лувсан, Ахмад дайчин Пунцагийн Дэгдэгээ, Сүхбаатрын одонт Түмэн- энгэл Даш, Хувьсгалт тэмцлын ахмад зүтгэлтэн.Магнайí Чойрог, Ахмад дайчин Дамдинû Намгар МУ-ын түүхт хилчин Магнайí Батхуяг, Очирûí Буянхишиã нарын  (28 эрс òóñ áàãààñ дайнд оролцжээ)  ýõ îðíûõîî òóñãààð òîãòíîë, ýðõ ÷ºëººíèé òºëºº òýìöýã÷èä, УИХ-ын гишүүн   Сандагèéí  Бямбацогт,  òºð íèéãìèéí íýðò ç¿òãýëòýí Занûí Дамдин, Нацагèéí Жийдээ, ñóì íýãäëèéí óäèðäàõ àæèëòàí ÌÓ-ûí ãàâúÿàò ýäèéí çàñàã÷ ¯ðæèíãèéí Öýäýíáàë, .Баатарûí Балжаа, Боролдойí Баасай, Пунцагèéí Сандагсүрэн,  Дагвûí Жүгдэрбарам, Баянмөнхèéí Умдэлэг, Самданãèéí  Дамдинсүрэн,  Жанчивèéí Сандаг, Нойровûí  Шараа, Дамдинû Олдох, Халтайн Батболд, Халтайí Батбаяр, Сандагсүрэнãèéí Гантөмөр, .Лувсанãèéí Хүдэрбат   íàð, ÀÈÕ-ûí äåïóäàò Дагвûí Дариймаа, Жадамбаа Ноост, Сэнгээ Очирцэрэн, ¯ðæèíãèéí Öýäýíáàë íàð,  Àðäûí æ¿æèã÷èí  Дагвадоржûí Мэнд баяр,  Äàãâûí Ãîìáîñ¿ðýí, ÌÓÃÆ Äýìáýðýëèéí Áàòñ¿õ, ÁÍÌÀÓ-ûí àâàðãà ìàë÷èí Ë.Ñîîñîð, Ë.Áààòàð, Ë.ßäìàà, Á.Çîíîðîâ,Ä.Áàò÷óëóóí, Ò.Ìàãñàð, Í.Áÿìáàà,  ÌÓ-ûí ñàéí ìàë÷èí Õ.Ýðäýíý,  Хөгжим судлаач, доктор профессор  Жамбалûí  Энэбиш, Зохиолч,сэтгүүлч Аюурзанûí Дандий-Ядам, Нэрт бие биелээч,Ардын авъяастан Очирûí Мухаршар, МУСТА Цэвлээí Лхагваа, Нацагèéí Гаанжуур, Халтайí Цэрэнбадам, ýðäýìòýí Àþóøûí Äàëõñ¿ðýí, Àéìãèéí àðñëàí Îéëîîí Áàëñàíäîðæ, àéìãèéí çààí Àâèðààí ßäàìñ¿ðýí, Àéìãèéí õîøîé àâàðãà ìàë÷èí Æ.Íàìíàí, Í.ÿí÷èí, àéìãèéí àâàðãà ìàë÷èí Ë.Áààñò, À.Òºðòîãòîõ, Á.Ýðäýíýöîãò, Õ.Áÿìáàæàâ, Ä.Ï¿ðýâñ¿ðýí, Í.Çàíäàí, Á.Äý÷èíãîí÷èã, ñóìûí àâàðãà ìàë÷èí .Хожоо, Да.Дэмбэрэл ,Ц.Гомбосүрэн ,Б.Пүрэвжав ,Т.Даваамягмар ,М.Лхагвасүрэн, Н.Ариунболд, Ч.Хужнаа, Э.Ганхуяг, саальчин Ө.Цэвэлмаа, Àéìãèéí àëäàðò óÿà÷ Á.Áàòñóóðü, ß.Ìààìõ¿¿, Á.Õàøõ¿¿, Ö.Íÿìàà, Õ.Ýðäýíý, ñóìûí àëäàðò óÿà÷ Ц.Эрдэнэ, Б.Цэрэндорж, С.Далантай, М.Лхагвасүрэн, Б.Далантай, Т.Даваахүү Я.Зоригтбаатар ,Б.Эрдэнэбулаг, Б.Дандар, Э.Хосбаяр, Б.Цагаанцоож íàðûí õ¿ì¿¿ñ íóòàã óñíû áàõàðõàë áîëæ áàéäàã

 

 

 

 ҮЕ ҮЕИЙН БАГ, БРИГАДЫН ДАРГА НАР

1.Б.Цогт-очир                                                                                                                                            2.О.Бөхчулуун- Багийн дарга                                                                                    3.Н.Жанчив Багийн дарга                                                                                                                    4.Но.Пунцаг                                                                                   5.А.Жалцав                                                                                                                        6.Б.Зоноров- Багийндарга                                                                                             7.Н.Цэвээн- Бригадын дарга                                                                            8.А.ЯдамсүрэнБригадындарга                                                                                                                      9.С.Бямбажав Бригадын дарга                                                                              10.Б.Батсуурь- Бригадын дарга                                                                             11.Ш.Мөнхочир- Бригадын дарга                                                                       12.У.Мандах- Бригадын дарга                                                                         13.С.Батмөнх   Áàãèéí çàñàã äàðãà 1992-2000 онд                                                   14.Л.Мөнхчулуун  Áàãèéí çàñàã äàðãà 2000-2004                                                     15.Ц.Бааяа Áàãèéí çàñàã äàðãà 2004-2011онд

16. Ä.Ýðäýíýñ¿ðýí Áàãèéí çàñàã äàðãà 2011 îíîîñ îäîî õ¿ðòýë